Aktualności

PRZERWA ŚWIĄTECZNA
18.12.2017
Zapraszamy na zajęcia od 03.01.2018 roku.  czytaj więcej

Smart Kids

 

SMART KIDS kursy dla dzieci w wieku szkolnym


Dowiedz się więcej TUTAJ

 
Gdy dziecko opuszcza mury przedszkola i zaczyna naukę w szkole podstawowej, jego edukacja w oczach dorosłych staje się bardziej poważna, a zabawy na dywanie w grupie ustępują miejsca szkolnym ławkom i mundurkom. Na naszych zajęciach my jednak dobrze pamiętamy, że  to wciąż dzieci, a przecież wszystkie dzieci uwielbiają zabawę.

 

TYLKO DLA NASZYCH KURSANTÓW KOREPETYCJE W CENIE KURSU!

 
Darmowy program KOŁO RATUNKOWE dla uczestników naszych kursów
-dodatkowe, nieodpłatne konsultacje
-praca nad problemowym materiałem realizowanym w szkole
-pomoc w przygotowaniu do testów i kartkówek
 

  Jak uczymy?

 
  • BFL (Brain-friendly Learning) Nauczanie Przyjazne Mózgowi
  • Głębokie przetwarzanie języka
  • Mnemotechniki (wspomaganie zapamiętywania)
  • Prawdziwa Komunikacja
  • TPR metoda reagowania całym ciałem
  • Teoria Inteligencji Wielorakich
 

BFL? czym to się je?
 
Wszystkie kursy w naszej szkole opieramy o założenia neurodydaktyki (BRAIN-FRIENDLY LEARNING- BFL, czyli nauka przyjazna mózgowi), która wskazuje jak najefektywniej uczą się nasze mózgi. BFL to zestawienie wyselekcjonowanych koncepcji dydaktycznych, pozwalających na efektywne przyswajanie nowych wiadomości. Zgodnie z BFL materiał dydaktyczny powienien być dobrze zorganizowany, przyjemnie podany i interesujący dla kursantów, a relacja z osobami z otoczenia na kursie przyjazna i otwarta- wówczas nasz mózg produkuje pokłady DOPAMINY (ważny neuroprzekaźnik, bez którego proces uczenia się wygasa, tak jak w sytuacji silnego stresu). Procesy uczenia się przebiegają najefektywniej, gdy zapominamy, że się uczymy. Kolejnym kluczem do sukcesu w nauce języka jest SYSTEMATYCZNOŚĆ- już 15 minut dziennie, każdego dnia, daje rewelacyjne rezultaty, dlatego też ta zasada jest mocno promowana w naszej szkole. (Czy wiesz, że im częściej coś robisz, tym lepiej funkcjonują obwody neuronalne? Dlatego też hipokampy -element układu limbicznego odpowiedzialnego głównie za pamięć, jest dużo większy u osób, które systematycznie przetwarzają nowo przyswojone wiadomości). W edukacji nie ma drogi na skróty, a cudowne metody nie działają- synapsy uczą się powoli i tylko dzięki systematycznej pracy jesteśmy w stanie osiągnać sukces. Dzięki małym grupom, jesteśmy w stanie skupić się na procesie uczenia się a nie tylko na rezultatach w postaci testów i kartkówek, a odpowiednio dobrane materiały pozwalają na głębokie przetwarzanie języka, a nie jedynie na rozwiązywanie zadań w zeszycie ćwiczeń.
Kurs SMART KIDS to połączenie dobrej zabawy z efektywną nauką. Na zajęciach pracujemy z książką, ale również znajdujemy czas na gry językowe, pracę z materiałem audio-wizualnym (historyjki, teledyski, karty do nauki słownictwa, piosenki). Na naszych zajęciach dzieci mają dostęp do nowych technologii wspomagających uczenie się - obok tabletów, dzieci bardzo chętnie uczą się pracując z tablicą interaktywną i platformą e-learningową. Darmowy dostęp do platformy nasi kursanci mają również w domu, co ogromnym stopniu ułatwia pracę w domu i motywuje dzieci do samodzielnej pracy z językiem angielskiem. Metoda przez nas stosowana jest przemyślanym połączeniem nowoczesnych metod wykorzystywanych do nauczania dzieci na całym świecie. Posługujemy się metodą komunikacyjną  (Communicative Approach), która zakłada, że najłatwiej przyswajać język obcy poprzez konwersacje. Dlatego szczególną uwagę zwracamy na wykorzystanie poznawanego języka do porozumiewania się w trakcie lekcji, a lekcje są w całości prowadzone w języku angielskim. W trakcie lekcji wykorzystujemy również naukę poprzez ruch (Metoda Reagowania Ciałem), w której stawia się na łączenie aspektów ruchowych i werbalnych nauki języka. Odzwierciedla to proces uczenia się swojego pierwszego języka- dziecko odpowiada ruchem na komunikaty rodziców, aż wreszcie samo zaczyna się komunikować werbalnie. Sięgamy również po elementy Metody Kognitywnej, ułatwiając naukę poprzez porównanie języka angielskiego i polskiego (struktury gramatyczne, słownictwo).  Opierając się na teorii Inteligencji Wielorakich (jedne dzieci są bardziej wrażliwe na rytm i muzykę, inne lepiej radzą sobie z czynnościami manualnymi) staramy się dostarczyć różnych bodźców, tak by każde dziecko znalazło coś dla siebie, a lekcje były jeszcze efektywniejsze. By wspomóc pracę z nowym materiałem językowym, na naszych zajęciach wykorzystujemy liczne mnemotechniki, stymulujące pracę mózgu i wspomagające zapamiętywanie nowych treści. 
Bazując na umiejętności czytania i pisania w języku ojczystym, pracujemy z dziećmi szkolnymi również nad ich rozwojem w języku angielskim. Graficzna strona języka nie może zostać przysłonięta wyłącznie przez komunikację, ponieważ to w perspektywie czasu ograniczałoby rozwój i samodzielność dziecka w uczeniu się języka obcego.
Zależy nam na pozytywnym nastawieniu dzieci do nauki angielskiego oraz poczuciu bezpieczeństwa w grupie, bo tylko wówczas w pełni wykorzystują one swój potencjał do uczenia się.


Kurs Smart Kids Starter
To kurs języka angielskiego dla klas pierwszych. W trakcie trwania kursu ogromny nacisk kładziony jest na komunikację w oparciu o poznawane struktury gramatyczne oraz słownictwo. Drugim celem jest opanowanie  umiejętności czytania w języku angielskim. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut.

Kurs Smart Kids 1-3
To kurs angielskiego dla dzieci od drugiej do czwartej klasy szkoły podstawowej. Na tym kursie rozwijamy komunikację, tak jak dzieje się to w Smart Kids Starter szlifujemy czytanie oraz zaczynamy pracę nad umiejętnością pisania w języku angielskim. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 minut.

Kursy Smart Kids 4-8
To kurs angielskiego dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Dzieci umiejące już czytać i pisać w języku angielskim, pracują nad swobodną i kreatywną komunikacją, poznają kolejne zagadnienia gramatyczne, nowe słownictwo oraz przygotowują się do egzaminu szóstoklasisty z języka angielskiego. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 minut.
 
Dowiedz się więcej o naszej metodzie, materiałach, kadrze i organizacji kursu- zapraszamy do kontaktu z metodykiem mailowo, telefonicznie bądź poprzez formularz kontaktowy.