Wszystkie kursy w naszej szkole opieramy o założenia neurodydaktyki (BRAIN-FRIENDLY LEARNING- BFL, czyli nauka przyjazna mózgowi), która wskazuje jak najefektywniej uczą się nasze mózgi. BFL to zestawienie wyselekcjonowanych koncepcji dydaktycznych, pozwalających na efektywne przyswajanie nowych wiadomości. Zgodnie z BFL materiał dydaktyczny powienien być dobrze zorganizowany, przyjemnie podany i interesujący dla kursantów, a relacja z osobami z otoczenia na kursie przyjazna i otwarta- wówczas nasz mózg produkuje pokłady DOPAMINY (ważny neuroprzekaźnik, bez którego proces uczenia się wygasa, tak jak w sytuacji silnego stresu). Procesy uczenia się przebiegają najefektywniej, gdy zapominamy, że się uczymy. Kolejnym kluczem do sukcesu w nauce języka jest SYSTEMATYCZNOŚĆ- już 15 minut dziennie, każdego dnia, daje rewelacyjne rezultaty, dlatego też ta zasada jest mocno promowana w naszej szkole. W uczeniu się języka nie ma drogi na skróty, a cudowne metody nie działają- synapsy uczą się powoli i tylko dzięki systematycznej pracy jesteśmy w stanie osiągnać sukces. Dzięki małym grupom, jesteśmy w stanie skupić się na procesie uczenia się a nie tylko na rezultatach w postaci testów i kartkówek, a odpowiednio dobrane materiały pozwalają na głębokie przetwarzanie języka, a nie jedynie na rozwiązywanie zadań w zeszycie ćwiczeń.

KURSY SMART - Na zajęciach realizujemy wyjątkowo interesujący dla dzieci i młodzieży program National Geographic Learning. Grupy dzielone są ze wzlędu na umiejętności językowe jak i wiek dzieci,

Do każdego kursu grupowego szkolnego dołączamy darmowy pakiet.

1. KURS DLA DZIECI Z KLAS 1 - 2 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nasze kursy to połączenie dobrej zabawy z efektywną nauką. Na zajęciach pracujemy z książką, ale również znajdujemy czas na gry językowe, pracę z materiałem audio-wizualnym (historyjki, teledyski, karty do nauki słownictwa, piosenki). Korzystamy z platformy e-learningową, z której nasi kursanci mają również w domu, co ogromnym stopniu ułatwia pracę w domu i motywuje dzieci do samodzielnej pracy z językiem angielskiem. W trakcie trwania kursu ogromny nacisk kładziony jest na komunikację w oparciu o poznawane struktury gramatyczne oraz słownictwo. Drugim celem jest opanowanie  umiejętności czytania w języku angielskim. 

Metoda przez nas stosowana jest przemyślanym połączeniem nowoczesnych metod wykorzystywanych do nauczania dzieci na całym świecie. Posługujemy się metodą komunikacyjną  (Communicative Approach), która zakłada, że najłatwiej przyswajać język obcy poprzez konwersacje. Dlatego szczególną uwagę zwracamy na wykorzystanie poznawanego języka do porozumiewania się w trakcie lekcji, a lekcje są w całości prowadzone w języku angielskim. W trakcie lekcji wykorzystujemy również naukę poprzez ruch (Metoda Reagowania Ciałem), w której stawia się na łączenie aspektów ruchowych i werbalnych nauki języka. Odzwierciedla to proces uczenia się swojego pierwszego języka- dziecko odpowiada ruchem na komunikaty rodziców, aż wreszcie samo zaczyna się komunikować werbalnie. Sięgamy również po elementy Metody Kognitywnej, ułatwiając naukę poprzez porównanie języka angielskiego i polskiego (struktury gramatyczne, słownictwo).  Opierając się na teorii Inteligencji Wielorakich (jedne dzieci są bardziej wrażliwe na rytm i muzykę, inne lepiej radzą sobie z czynnościami manualnymi) staramy się dostarczyć różnych bodźców, tak by każde dziecko znalazło coś dla siebie, a lekcje były jeszcze efektywniejsze. By wspomóc pracę z nowym materiałem językowym, na naszych zajęciach wykorzystujemy liczne mnemotechniki, stymulujące pracę mózgu i wspomagające zapamiętywanie nowych treści. 

Bazując na umiejętności czytania i pisania w języku ojczystym, pracujemy z dziećmi szkolnymi również nad ich rozwojem w języku angielskim. Graficzna strona języka nie może zostać przysłonięta wyłącznie przez komunikację, ponieważ to w perspektywie czasu ograniczałoby rozwój i samodzielność dziecka w uczeniu się języka obcego.
Zależy nam na pozytywnym nastawieniu dzieci do nauki angielskiego oraz poczuciu bezpieczeństwa w grupie, bo tylko wówczas w pełni wykorzystują one swój potencjał do uczenia się.

Charakterystyka kursu:

 • Zajęcia 2 razy w tygodniu po 45 minut.
 • 60 spotkań w kursie.
 • Komunikacja, wczesny rozwój analizy gramatycznej, rozwijanie umiejętności czytania i pisania.
 • Zabawy dywanowe.

Test poziomujący z języka angielskiego dla dzieci od 8 roku życia.

 

WARIANT  KURSU COMFORT zajęcia w grupach 6 osobowych

 • mniejsza ilość bodźców/rozpraszaczy
 • dłuższy czas kontaktu z lektorem na jednego kursanta
 • możliwość jeszcze bardziej indywidualnego podejścia
 • swoboda wypowiedzi i opiniowania, działanie w grupie pomaga rozwijać silną osobowość
 • większa możliwość dostosowania tempa pracy do dynamiki postępu grupy
 • innowacyjna metoda pracy z gramatyką Inductive Grammar Teaching

Cena 1 zajęć: 45 zł
CENA COMFORT: 2720 zł/ 2 raty po 1401 zł/ 9 rat po 314 zł

 

WARIANT KURSU STANDARD zajęcia w grupach 10 osobowych

 • polecany dla kursantów otwartych na dużą ilość interakcji w trakcie zajęć (duża ilość komunikacji w parach i grupach)
 • rozwijanie umiejętności analizy gramatycznej dostosowanej do poziomu grupy
 • innowacyjna metoda pracy z gramatyką Inductive Grammar Teaching

 

Cena 1 zajęć: 37 zł
CENA STANDARD: 2229 zł/ 2 raty po 1148 zł/ 9 rat po 258 zł

 

FILMIKI Z KURSU:

Grupa Pierwszoklasistów - Kids Start

Grupa Drugoklasistów - Kids 1

 

2. KURS DLA DZIECI Z KLAS 3-5 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nasze kursy to połączenie dobrej zabawy z efektywną nauką. Na zajęciach pracujemy z książką, ale również znajdujemy czas na gry językowe, pracę z materiałem audio-wizualnym (historyjki, teledyski, karty do nauki słownictwa, piosenki). Korzystamy z platformy e-learningową, z której nasi kursanci mają również w domu, co ogromnym stopniu ułatwia pracę w domu i motywuje dzieci do samodzielnej pracy z językiem angielskiem.

Metoda przez nas stosowana jest przemyślanym połączeniem nowoczesnych metod wykorzystywanych do nauczania dzieci na całym świecie. Posługujemy się metodą komunikacyjną  (Communicative Approach), która zakłada, że najłatwiej przyswajać język obcy poprzez konwersacje. Dlatego szczególną uwagę zwracamy na wykorzystanie poznawanego języka do porozumiewania się w trakcie lekcji, a lekcje są w całości prowadzone w języku angielskim.  Sięgamy również po elementy Metody Kognitywnej, ułatwiając naukę poprzez porównanie języka angielskiego i polskiego (struktury gramatyczne, słownictwo).  Opierając się na teorii Inteligencji Wielorakich (jedne dzieci są bardziej wrażliwe na rytm i muzykę, inne lepiej radzą sobie z czynnościami manualnymi) staramy się dostarczyć różnych bodźców, tak by każde dziecko znalazło coś dla siebie, a lekcje były jeszcze efektywniejsze. By wspomóc pracę z nowym materiałem językowym, na naszych zajęciach wykorzystujemy liczne mnemotechniki, stymulujące pracę mózgu i wspomagające zapamiętywanie nowych treści. 

Bazując na umiejętności czytania i pisania w języku ojczystym, pracujemy z dziećmi szkolnymi również nad ich rozwojem w języku angielskim. Graficzna strona języka nie może zostać przysłonięta wyłącznie przez komunikację, ponieważ to w perspektywie czasu ograniczałoby rozwój i samodzielność dziecka w uczeniu się języka obcego.
Zależy nam na pozytywnym nastawieniu dzieci do nauki angielskiego oraz poczuciu bezpieczeństwa w grupie, bo tylko wówczas w pełni wykorzystują one swój potencjał do uczenia się.

Charakterystyka kursu:

 • Zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 minut
 • 60 spotkań w kursie
 • Równowaga komunikacji i analizy gramatycznej
 • Ćwiczenie wszystkich umiejętności językowych takich jak czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie.

Każdy nowy kursant podchodzi do testu poziomującego z języka angielskiego.

 

WARIANT  KURSU COMFORT zajęcia w grupach 6 osobowych

 • mniejsza ilość bodźców/rozpraszaczy
 • dłuższy czas kontaktu z lektorem na jednego kursanta
 • możliwość jeszcze bardziej indywidualnego podejścia
 • swoboda wypowiedzi i opiniowania, działanie w grupie pomaga rozwijać silną osobowość
 • większa możliwość dostosowania tempa pracy do dynamiki postępu grupy
 • innowacyjna metoda pracy z gramatyką Inductive Grammar Teaching

Cena 1 zajęć: 50 zł
CENA COMFORT: 3000 zł/ 2 raty po 1545 zł/ 9 rat po 347 zł

 

WARIANT KURSU STANDARD zajęcia w grupach 10 osobowych

 • polecany dla kursantów otwartych na dużą ilość interakcji w trakcie zajęć (duża ilość komunikacji w parach i grupach)
 • rozwijanie umiejętności analizy gramatycznej dostosowanej do poziomu grupy
 • innowacyjna metoda pracy z gramatyką Inductive Grammar Teaching

Cena 1 zajęć: 42 zł
CENA STANDARD: 2529 zł/ 2 raty po 1302 zł/ 9 rat po 292 zł

 

FILMIKI Z KURSU:

Grupa 3 klasistów - Kids 2

Grupa 10-11 latków - Kids 3

Grupa 10-11 latków - Kids 4

 

3. KURS DLA DZIECI Z KLAS 6-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ MŁODZIEŻY

Nasze zajęcia w całości prowadzone są w języku angielskim, Podczas zajęć pracujemy nie tylko na podręcznikach z serii LOOK, ale również korzystamy z ćwiczeń interaktywnych, gier planszowych, oraz platformy e-learningowej, z której uczniowe mogą korzystać w domu.W trakcie trwania zajęć rozwijamy wszystkie umiejętności językowe (mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, gramatyka), oraz kładziemy duży nacisk na rozwój komunikacji, podczas pracy w parach czy w mniejszych grupach.

Proponując uczniom tematy i zagadnienia nawiązujące do ich osobistych doświadczeń, zwiększamy motywację do pracy oraz chęć do komunikowania się w języku angielskim. Różnorodność form pracy z językiem (ćwiczenia komunikacyjne, filmy, piosenki, materiały online) sprawiają, że nasze lekcje nigdy nie są nudne, a uczniowie dostrzegają korzyści płynące ze znajomości angielskiego. By wspomóc pracę z nowym materiałem językowym, na naszych zajęciach wykorzystujemy liczne mnemotechniki, stymulujące pracę mózgu i wspomagające zapamiętywanie nowych treści. 

Charakterystyka kursu:

 • Zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 minut
 • 60 spotkań w kursie
 • Równowaga komunikacji i analizy gramatycznej
 • Ćwiczenie wszystkich umiejętności językowych takich jak czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie

Każdy nowy kursant podchodzi do testu poziomującego z języka angielskiego.

 

WARIANT  KURSU COMFORT zajęcia w grupach 6 osobowych

 • mniejsza ilość bodźców/rozpraszaczy
 • dłuższy czas kontaktu z lektorem na jednego kursanta
 • możliwość jeszcze bardziej indywidualnego podejścia
 • swoboda wypowiedzi i opiniowania, działanie w grupie pomaga rozwijać silną osobowość
 • większa możliwość dostosowania tempa pracy do dynamiki postępu grupy
 • innowacyjna metoda pracy z gramatyką Inductive Grammar Teaching

Cena 1 zajęć: 50 zł
CENA COMFORT: 3000 zł/ 2 raty po 1545 zł/ 9 rat po 347 złł

 

WARIANT KURSU STANDARD zajęcia w grupach 10 osobowych

 • polecany dla kursantów otwartych na dużą ilość interakcji w trakcie zajęć (duża ilość komunikacji w parach i grupach)
 • rozwijanie umiejętności analizy gramatycznej dostosowanej do poziomu grupy
 • innowacyjna metoda pracy z gramatyką Inductive Grammar Teaching

Cena 1 zajęć: 42 zł
CENA STANDARD: 2529 zł/ 2 raty po 1302 zł/ 9 rat po 292 zł

 

FILMIKI Z KURSU:

Grupa nastolatków

Grupa 7 klasistów

 

Dodatek 8 klasa/matura

Dodatek 8 klasa/matura to 15 spotkań po 90 min, które nie mają na celu podniesienia poziomu językowego kursanta, a przygotowanie do pracy na zadaniach egzaminacyjnych na określonym poziomie. 2 egzaminy próbne.

CENA STANDARD : 1200 zł/ 2 raty po 618 zł/ 7 rat po 178 zł

 

 

4. KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 1 raz w tygodniu

 

 • Dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej

Zajęcia 1 raz w tygodniu po 45 minut. 30 spotkań w kursie. Komunikacja, wczesny rozwój analizy gramatycznej, rozwijanie umiejętności czytania i pisania. Zabawy dywanowe.

CENA STANDARD: 1350 zł/ 2 raty po 695 zł/ 9 rat po 156 zł

 

 

 • Dzieci z klas 4-8 szkoły podstawowej oraz młodzież

Zajęcia 1 raz w tygodniu po 60 LUB 90 minut. 30 spotkań w kursie. Równowaga komunikacji i analizy gramatycznej, ćwiczenie wszystkich umiejętności językowych.

CENA  STANDARD za 1x60 min: 1560 zł/ 2 raty po 803 zł/ 9 rat po 180 zł
CENA  STANDARD za 1x90 min: 2340 zł/ 2 raty po 1205 zł/ 9 rat po 270 zł

Masz pytania?

Dowiedz się więcej od naszego metodyka
666 970 610
575 702 505
Napisz do nas

Bądź z nami w kontakcie

Ul. Jana Pawła II 7e
44-230 Czerwionka-Leszczyny
666 970 610
info@edusmart.com.pl

 

Ul. Rybnicka 114
43-180 Orzesze
575 702 505
info@edusmart.com.pl

 

Ul. Tuwima 2
44-238 Czerwionka-Leszczyny
666 970 610
info@edusmart.com.pl

 

beSmart Agnieszka Groborz
NIP: 631 243 10 84
REGON: 243 12 32 08

 

Tarcza Finansowa PFR 2.0 - Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Metodyk eduSmart

Klaudia Rumpel
533 316 106
klaudia@edusmart.com.pl

 

Manager eduSmart

Katarzyna Błaut
533 316 104
kasia@edusmart.com.pl

 

Specjalista ds. finansów

Joanna Pietras-Wieszała

 

Pozostałe nasze marki